Pakket Belastingplan 2022 – maatregelen in de energiebelasting

In het pakket Belastingplan 2022 zijn de volgende wijzigingen voorgesteld in de energiebelasting:

• Uitbreiding overgangsrecht Postcoderoosregeling

• Uitbreiding verlaagd EB-tarief walstroom

• Voorkoming dubbele EB bij energieopslag (elektriciteit)

• Voorkomen samenloop vrijstelling aardgas met (a) nihiltarief en (b) raffinaderijvrijstelling

Lees meer...

Walstroomregeling EB goedkeurd door EU

In het Belastingplan is voorgesteld wordt om voor leveringen van elektriciteit aan een walstroominstallatie voor de EB een verlaagd tarief van € 0,0005 per kWh te laten gelden en deze leveringen niet met ODE te belasten. De EU heeft aan Nederland goedkeuring verleend om deze regeling voor walstroom van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2027 toe te passen. Vanaf 1 oktober 2021 zal het verlaagd tarief in de energiebelasting voor elektriciteit geleverd aan walstroominstallaties in werking treden. 

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting, de CO2-heffing industrie en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting CO2-belastingen en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Gastcollege Erasmus Universiteit

Hans Spaermon zal op 22 november op de Erasmus Universiteit Rotterdam voor het Fiscaal recht mastervak ‘Capita Selectie: Sustainability & Tax’ een gastcollege verzorgen over verduurzaming van de afvalstoffenbelasting. Hoewel de afvalstoffenbelasting als een milieubelasting wordt gepresenteerd is de uitwerking ervan vaak contra-productief aan het milieubelang. Dat zou anders moeten. In dit college worden de uitgangspunten van de afvalstoffenbelasting en knelpunten met het milieubelang besproken.

Een greep uit onze praktijk

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. Voor een aantal cliënten hebben wij checklisten opgesteld waarmee kan worden vastgesteld of er exportheffing is verschuldigd en wanneer welke acties dienen te worden ondernomen.
Voor informatie daarover kunt u contact opnemen met Hans Spaermon via  mail hspaermon@ecolegis.nl. In verband met de wijzigingen in de regelgeving vanaf 1 januari 2021 is versie 2 van de checklisten momenteel beschikbaar. Wij adviseren om versie 1 niet meer te gebruiken.  

Voor afvalverbrandingsinstallaties verzorgen wij een presentatie over de werking van de CO2-heffing industrie en de gevolgen voor de AVI’s.

Voor bedrijven in de metaalsector verzorgen wij de verzoeken om teruggaaf van energiebelasting en ODE voor elektriciteit gebruikt voor metallurgische en elektrolytische procedés dan wel chemische reductie. Wat betreft de EB/ODE over het elektriciteitsverbruik van daarbij gebruikte compressoren voor perslucht, adviseren wij over de mogelijkheden om uw rechten veilig te stellen in afwachting van lopende procedures.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Voor een ziekenhuis met een WKK-installatie beoordelen wij in hoeverre energiebelasting is verschuldigd en of er mogelijkheden voor teruggaaf zijn. 

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.