Tarieven Energiebelasting en ODE 2017

De energiebelastingtarieven, zoals deze gelden met ingang van 1 januari 2017, zijn door het Ministerie van Financiën bij een nieuwsbericht de dato 22 december 2016 bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017".

Daarnaast geldt ingevolge de Wet opslag duurzame energie een additionele heffing. Het tarief ODE voor 2017 is op 20 december door de Eerste Kamer aangenomen.

Lees meer...

Tarief afvalstoffenbelasting 2017

Het tarief in de afvalstoffenbelasting wordt per 1 januari 2017 verhoogd naar € 13,11 per ton. Dit is door het Ministerie van Financiën bij een nieuwsbericht de dato 22 december 2016 bekend gemaakt in het overzicht "Belangrijkste wijzigingen belastingen 2017".

Dat tarief van € 13,11 geldt zowel voor het verbranden als het storten van afvalstoffen.

De in het Belastingplan 2017 voorgestelde extra verhoging van de afvalstoffenbelasting ter compensatie van het buiten werking stellen van de exportheffing is definitief van de baan. In het eerste kwartaal van 2017 wordt de rapportage verwacht van de werkgroep die een onderzoek doet naar de mogelijkheden om alsnog een exportheffing in te voeren.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Een tuinder heeft zijn verklaring voor de energiebelasting ter verkrijging van het verlaagde EB-tarief te laat ingediend bij zijn energieleverancier. Wij onderbouwen waarom de te late indiening c.q. te late ontvangst van EB-verklaringen niet in de weg staat aan toepassing van bijzondere tarieven of vrijstellingen.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf zijn we bezig om de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting te toetsen aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.