Regeerakkoord 2017-2021 – EB, ODE en CO2-heffing

Op 10 oktober is het regeerakkoord voor de periode 2017-2021 bekend gemaakt. Dat bevat wijzigingen in de energiebelasting, een bestendiging van de opslag duurzame energie en de aankondiging van een CO2-heffing.

Lees meer...

Fiscaal Pakket 2018 – Energiebelasting

Op 19 september jongstleden is het Fiscaal Pakket 2018 bekend gemaakt. Voor wat betreft de energiebelasting (EB) worden er wijzigingen voorgesteld in het Belastingplan 2018 en in de Overige Fiscale Maatregelen 2018.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Een tuinder heeft zijn verklaring voor de energiebelasting ter verkrijging van het verlaagde EB-tarief te laat ingediend bij zijn energieleverancier. Wij onderbouwen waarom de te late indiening c.q. te late ontvangst van EB-verklaringen niet in de weg staat aan toepassing van bijzondere tarieven of vrijstellingen.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.