Europees burgerinitiatief voor belasting op kerosine

De Europese Commissie gaat een burgerinitiatief uit onder meer Nederland registreren dat een belastingheffing op vliegtuigbrandstof mogelijk wil maken. Als de initiatiefnemers voor 10 mei volgend jaar een miljoen handtekeningen uit minstens zeven EU-landen verzamelen die het voorstel ondersteunen, moet de commissie binnen drie maanden besluiten of ze er inhoudelijk mee aan de slag gaat.

Lees meer...

Toekomst Salderingsregeling en Postcoderoosregeling

In een brief van 25 april 2019 hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd over de voornemens van het kabinet met betrekking tot de omvorming van de salderingsregeling en de postcoderoosregeling (PCRR).

Eerder was aangekondigd dat de salderingsregeling zou worden vervangen door een terugleversubsidie. Het kabinet is van dit idee afgestapt en is nu voornemens om de huidige salderingsregeling tot 1 januari 2023 ongewijzigd voort te zetten. Vanaf die datum wordt de salderingsregeling stapsgewijs afgebouwd, waarbij de hoogte van het fiscale voordeel geleidelijk afneemt tot nul in 2031.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Op 28 december 2018 stellen wij voor verschillende cliënten ons memo over de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest dakafval op. Daarin worden de regels voor de toepassing van deze vrijstelling toegelicht.

In aanloop naar de invoering van de exportheffing bezoeken wij exporteurs van afval en zetten uiteen hoe de exportheffing in elkaar zit en beantwoorden vragen. Bij het bezoek overhandigen wij het door ons opgestelde Memo exportheffing.

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.