Verbrandingbelasting onder vuur?

Na een uitspraak op 26 september jongstleden van het Gerechtshof Den Bosch over de kolenbelasting is de vraag opgekomen of ook de afvalstoffenbelasting onder vuur genomen kan worden.

Lees meer...

Exportheffing op nihil, tarief afvalstoffenbelasting verhoogd

Zoals eerder aangekondigd wordt het tarief van de exportheffing in de afvalstoffenbelasting met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 op nul gezet. Ter financiering van de daardoor lagere belastinginkomsten wordt het tarief in de afvalstoffenbelasting per 1 januari 2017 extra verhoogd met € 1,15 per ton. 

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Voor een energiebedrijf zijn we bezig om de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting te toetsen aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een afvalverwerkingsbedrijf procederen we bij de Hoge Raad over het wegvallen van het recht op teruggaaf van afvalstoffenbelasting bij de afschaffing van de afvalstoffenbelasting in 2012.

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.