Uitbreiding stadsverwarmingsregeling voor de energiebelasting

De staatssecretaris van Financiën stelt voor om de stadsverwarmingsregeling uit te breiden naar installaties voor stadsverwarming die grotendeels gebruik maken van aardwarmte of vaste of vloeibare biomassa, al dan niet in combinatie met restwarmte. Daarmee worden de degressieve EB-tarieven van toepassing op aardgas dat wordt verbruikt voor hulpketels die deel uitmaken van deze installaties.

Lees meer...

Rapportage exportheffing

Op 19 mei 2017 heeft de Staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer de Rapportage van de werkgroep exportheffing afvalstoffenbelasting aangeboden. De exportheffing die per 1 juli 2015 was ingevoerd bleek in strijd met Europees recht te zijn en is uiteindelijk in het Belastingplan 2017 ingetrokken. Daarbij is de toezegging gedaan om de mogelijkheden van een Europeesrechtelijk houdbare exportheffing te laten onderzoeken door een werkgroep. Vanuit de afvalsector namen de VA en de BRBS deel. Vanuit de overheid waren dat het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Belastingdienst, de ILT en Rijkswaterstaat. Deze werkgroep komt nu tot de conclusie dat het onder bepaalde voorwaarden mogelijk moet zijn om een Europeesrechtelijke houdbare exportheffing voor afval in te voeren die ook te handhaven is. Daarbij zal nu dan wel een gelijke grondslag moeten gelden voor de verwerking van afvalstoffen binnen en buiten Nederland.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Een tuinder heeft zijn verklaring voor de energiebelasting ter verkrijging van het verlaagde EB-tarief te laat ingediend bij zijn energieleverancier. Wij onderbouwen waarom de te late indiening c.q. te late ontvangst van EB-verklaringen niet in de weg staat aan toepassing van bijzondere tarieven of vrijstellingen.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf zijn we bezig om de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting te toetsen aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.