Tarieven energiebelasting en ODE 2020 opgenomen op deze website

De tarieven die in 2020 gelden voor de energiebelasting en de ODE voor levering van aardgas en elektriciteit zijn op deze website opgenomen. U treft daar ook de tarieven voor 2019 aan. Ze zijn te vinden onder het tabblad energiebelasting/tarieven.tarieven EB-ODE

Lees meer...

Kort geding: importheffing gaat door

Door twee afvalverwerkers is in een kort geding aan de rechter gevraagd om de inwerking-treding van de importheffing te verbieden of in ieder geval een jaar uit te stellen tot 1 januari 2021. De Rechtbank Den Haag wijst de eis van de twee afvalverwerkers echter af. Nu ook de Tweede Kamer en Eerste Kamer akkoord zijn gegaan met de importheffing zal deze per 1 januari 2020 in werking treden.

Lees meer...

Welkom bij Ecolegis

Ons adviesbureau is gespecialiseerd op het terrein van de milieubelastingen. Wij richten ons daarbij met name op de energiebelasting en de afvalstoffenbelasting.

Door een bewuste keuze om te focussen op de fiscale kant van de energie- en afvalsector en jarenlange ervaring hierin kunnen wij gespecialiseerde kennis op topniveau leveren. Tot onze cliënten behoren een groot aantal bedrijven in de afval- en energiesector. 

Omdat we een onafhankelijk kantoor zijn kunnen ook andere adviseurs, zoals accountants en advocaten, onze expertise inhuren. Op die manier kunnen zij hun cliënten ook specialistische kennis van milieubelastingen aanbieden.

Wij informeren onze relaties via de Nieuwsflitsen Energiebelasting en Afvalstoffenbelasting kostenloos over aktuele ontwikkelingen. 

Een greep uit onze praktijk

Wij adviseren verschillende stortplaatsen over de vrijstelling in de afvalstoffenbelasting voor asbest dakafval.

Voor een havenbedrijf beoordelen wij de facturen van de energieleverancier en adviseren vervolgens over het clusteren van aansluitingen om zo te besparen op de energiebelasting.

Wij adviseren exporteurs van afval over de exportheffing in de afvalstoffenbelasting. 

Voor een zonnestroomproject in Limburg beoordelen we de overeenkomsten. We stellen aanpassingen in de overeenkomsten voor zodat geen energiebelasting verschuldigd wordt.

Een ziekenhuis met een WKK-installatie blijkt het vereiste elektrische rendement niet te hebben behaald en moet alsnog energiebelasting betalen. Wij adviseren het ziekenhuis over de mogelijkheden om de energiebelasting toch volledig terug te krijgen.

Voor een energiebedrijf toetsen we de vereiste verklaringen voor de vrijstellingen en verlaagde tarieven in de energiebelasting aan de wettelijke voorschriften. 

Voor een gemeente verzorgen wij het verzoek om verschillende aansluitingen te clusteren voor de energiebelasting. We berekenen de terug te ontvangen energiebelasting en dienen het verzoek namens de gemeente in bij het energiebedrijf.

Voor een beheerder van een industrieterrein brengen we de belastingplicht voor de energiebelasting in kaart en adviseren over de afstemming daarvan met de Belastingdienst.